JE TI VÍCE NEŽ 18 LET?

SILVESTROVSKÁ SOUTĚŽ
S AMUNDSENEM

KUP LÁHEV AMUNDSEN A VYHRAJ JEDNU Z 428 CEN

Chci soutěžit

JAK SOUTĚŽIT

 • Nakup mezi 12. 12. a 31. 12. libovolnou lahev vodky Amundsen.
 • Nahraj do soutěžního formuláře účtenku a hned se dozvíš, co si vyhrál. Nezapomeň správně vybrat zemi, ve které žiješ.
 • Do soutěže se můžeš zapojit opakovaně, vždy ale s jinou účtenkou.

Výhry

 • 6x
  reproduktor
  JBL Go
 • 6x
  fotoaparát
  Instax Mini
 • 16x
  Amundsen vodka
  Party pack
 • 400x
  voucher na 3 měsíce
  YouRadio Premium
  (pouze pro ČR)

Soutěž již bohužel skončila.
Vítěze budeme kontaktovat e-mailem.

Pravidla pro Českou republiku

„SOUTĚŽ s vodkou AMUNDSEN o 456 skvělých CEN“ „Nakup 1 a více láhví vodky Amundsen a vyhraj 456 skvělých cen!“

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel marketingové soutěže „SOUTĚŽ s vodkou Amundsen o 428 skvělých cen“ (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 1. Pořadatel a zadavatel soutěže:
  Pořadatelem soutěže je Etnetera Motion, s.r.o., IČO: 02832020, se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 224167 (dále jen „pořadatel“).
  Zadavatelem akce je společnost STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., se sídlem Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 27904636, vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová zn: C 21004 (dále jen „zadavatel“).
 2. Doba a místo konání soutěže:
  Soutěž probíhá v termínu od 13. 12. 2019 00:00:01 hod. do 31. 12. 2019 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím nákupu na území České republiky či v eshopu u obchodníka registrovaného v České republice (dále jen „místo konání soutěže“).
 3. Účastník soutěže:
  Soutěže se může zúčastnit pouze spotřebitel, plně svéprávná fyzická osoba, občan České republiky starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, který splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).
 4. Účast v soutěži:
  1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že nakoupí v době konání soutěže jednorázově (tedy na jednu účtenku) minimálně 1 láhev vodky Amundsen nebo likér Amundsen Fusion (dále jen „soutěžní výrobky“), a to výhradně v místě konání soutěže a pečlivě si uschová fakturu, resp. účtenku (dále jen „soutěžní účtenka“) prokazující provedení tohoto nákupu soutěžních výrobků v době a místě konání soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).
  2. Originál dokladu o soutěžním nákupu, resp. soutěžní účtenku je vždy nutné uschovat! A to nejen za účelem kontroly účasti v soutěži, ale zároveň pro prokázání uskutečněného soutěžního nákupu a případně vydání výhry.
  3. Následně soutěžící v době trvání soutěže provede na webové stránce www.amundsen.cz registraci do soutěže (dále jen „soutěžní registrace“) a to tak, že:
   • vyplní do zde umístěného formuláře požadované kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail
   • nahraje fotografii účtenky ze soutěžního nákupu
   • potvrdí souhlas s pravidly této soutěže a seznámí se se zásadami o zpracování svých osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.
   • odešle formulář
  4. Okamžikem vyplnění soutěžní registrace do soutěže soutěžící zjistí, zda vyhrál.
   Nákup soutěžních výrobků a odeslání (resp. doručení) soutěžního formuláře musí být řádně a úplně realizováno v řádném termínu konání soutěže. V případě, že soutěžící na www.amundsen.cz nesplní podmínky soutěže, nákupy provede dříve či později, než je termín konání soutěže, nebo neprovede platně svou registraci, nebude do soutěže zařazen.
  5. Účastníci odesláním webového formuláře s vyplněnými osobními údaji výslovně souhlasí s tím, že jejich jméno, příjmení a město trvalého bydliště může být po dobu 2 let uveřejněno na www.amundsen.cz v případě, že se stanou výherci v soutěži.
  6. Soutěže se může každý́ účastník zúčastnit opakovaně, pokaždé však s novou platnou účtenkou, která dokumentuje nový soutěžní nákup splňující podmínky této soutěže.
   Jedna účtenka může být v soutěži užita pouze jednou, bez ohledu na to, kolik soutěžních výrobků obsahuje, tedy nerozhoduje, zda soutěžní účtenka obsahuje např.: 7 nebo 104 soutěžních výrobků, stále může být v soutěži užita pouze jednou. Účastníci, kteří se budou opakovaně účastnit soutěže s totožnou účtenkou, budou ze soutěže zcela vyloučeni.
 5. Určení výherců a výhry v soutěži:
  1. Do soutěže je vloženo celkem 428 ks výher:

   6x JBL Go (dále jen „výhra 1“)
   6x Instax Mini značky Fujifilm (dále jen „výhra 2“)
   16x Party pack Amundsen zahrnující batoh Amundsen a 3 produkty značky Amundsen (dále jen „výhra 3“)
   400x 3 měsíční voucher na užití hudební aplikace YOUradio. Voucher je platný do 31. 12. 2020 a po tomto dni jej již není možné čerpat (dále jen „voucher“).
  2. Výherce může za dobu konání soutěže vyhrát nejvýše jednu z výher
  3. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:
   • Voucher: Prvních 400 soutěžících, kteří se platně zaregistrují do soutěže a splní její podmínky, vyhrává voucher, a to pouze tehdy, pokud nevyhrají jednu z výher (výhra 1, výhra 2 nebo výhra 3).
   • Výhra 1, výhra 2, výhra 3: Pro tuto soutěž je určena mechanika tzv. šťastné chvilky. Šťastnou chvilkou se rozumí okamžik, ve kterém může soutěžící získat nárok na výhru, pokud svou registrací učiní v době trvání šťastné chvilky (dále jen „šťastná chvilka“).
   Po dobu trvání soutěže je pořadatelem určeno celkem 28 šťastných chvilek, kdy každá jedna šťastná chvilka určuje jednoho výherce a jednu výhru.
   Seznam šťastných chvilek, s uvedením jejich času a příslušné výhry, je předem určen pořadatelem a je u něj uchováván se vší důvěrností.
  4. Čas se řídí jedině dle nastavení konkrétního času na serveru webového portálu na webu www.amundsen.cz.
   Pokud nebude ve Šťastné chvilce vybrán výherce, resp. žádný soutěžící se nestrefí do konkrétní Šťastné chvilky, bude pro výhru vybrán soutěžící, který svou registraci odeslal, resp. jeho registrace byla doručena v nejbližším možném termínu po okamžiku určené Šťastné chvilky.
   Všechny Šťastné chvilky jsou určené ve formátu např. 11 (hodina) : 11 (minuta) : 11 (vteřina).
   V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistující e-mailové adresy, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí dané šťastné chvilky, příp. užít k dalším marketingovým či charitativním účelům.
   Dále prvních 400 soutěžících obdrží 3 měsíční voucher do streamovací služby YOUradio a to tak, že soutěžící obdrží kód, díky kterému bude moct bezplatně využívat tuto streamovací službu po dobu 3 měsíců. Voucher je platný 1 rok od data obdržení.
  5. Po doručení soutěžní registrace soutěžícího na webu www.amundsen.cz bude soutěžícímu automaticky zobrazena zpráva s potvrzením výhry a informací, o jakou výhru se jedná nebo informace, že účast soutěžícího nebyla výherní. O výherci rozhoduje vždy čas doručení soutěžní registrace do systému webového rozhraní pořadatele soutěže. Pro účely registrace do systému webového rozhraní je určující čas, kterým se řídí server webový portál na webu www.amundsen.cz. Pokud nebude ve šťastné chvilce vybrán výherce, resp. žádný soutěžící se nezaregistruje v konkrétní šťastné chvilce, bude pro výhru vybrán soutěžící, který svou registraci odeslal, resp. jeho registrace byla doručena v nejbližším možném termínu po skončení šťastné chvilky. Všechny šťastné chvilky jsou stanovené ve formátu např. 11 (hodina) : 11 (minuta) : 11 (vteřina). Výherce bude kontaktován pořadatelem prostřednictvím uvedeného e-mailu, a v případě výhry 1, výhry 2 a výhry 3 bude požádán o sdělení doručovací adresy za účelem doručení výhry. V případě, že výherci nebude možné výhru přidělit, oznámit či doručit (např. z důvodu neexistující e-mailové adresy, adresát se odstěhoval, adresát neznámý apod.), či si výherce danou výhru ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb nevyzvedne, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn ji užít dle svého uvážení. Výherci voucheru bude voucher předán tak, že soutěžícímu bude zaslána na e-mail, který uvedl při registraci do soutěže, zpráva s kódem, díky kterému bude moci bezplatně využívat tuto streamovací službu po dobu 3 měsíců.
 6. Obecná ustanovení:
  1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
  2. Pro soutěžící bude v době trvání soutěže k dispozici e-mailová adresa info@amundsen.vodka která bude v provozu v době konání soutěže vždy ve všední den od 9,00 do 16,00 hodin.
  3. Soutěžní účtenky pečlivě uschovejte pro účely ověření provedení soutěžního nákupu! Bez platné účtenky, nebude výhra předána.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat si originály (ověřené kopie) všech soutěžních účtenek soutěžících, se kterými se do soutěže přihlásili, a to od všech soutěžících, zejména pak od soutěžících, u kterých mají podezření z podvodného či nekalého jednání. Účastník soutěže je povinen na výzvu pořadatele předložit originál (ověřenou kopii) účtenky od všech soutěžních nákupů, s nimiž se zapojil do soutěže. Pokud účastník nepředloží doklad/doklady o uskutečnění soutěžního nákupu splňující podmínky těchto pravidel, bude ze soutěže bez dalšího vyřazen.
  5. Pořadatel ani zadavatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel ani zadavatel neodpovídají za doručení výher.
  6. Pořadatel ani zadavatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
  7. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Za vady a reklamace spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani zadavatel soutěže žádnou odpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.
  8. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k zadavateli, pořadateli nebo k agenturám pověřeným zajištěním této soutěže nebo společnostem, které se na ní zúčastňují jiným způsobem, a dále příbuzní shora uvedených osob v řadě přímé, jejich sourozenci a manželé. Z účasti na soutěži jsou rovněž vyloučeni ti, kteří zakoupené zboží ze soutěžního nákupu vrátí, s výjimkou vadného zboží, které bude vyměněno za zboží bezvadné.
  9. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli anebo zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
  10. V případě výhry výherce výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a příjmení výherce v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce z předání výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu, 2 let od ukončení soutěže. V případě neudělení souhlasu není možné se soutěže účastnit.
  11. Zadavatel soutěže jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje účastníka soutěže, jež poskytl v průběhu soutěže, přičemž právním základem je plnění smlouvy, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“):
   Totožnost a kontaktní údaje správce STOCK Plzeň-Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň-Božkov, Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004, vedená u Krajského soudu v Plzni, kontaktní email: stock@stock.cz
   Rozsah zpracovávaných údajů Jméno, příjmení, věk, elektronický kontakt, v případě výhry 1, výhry 2 nebo výhry 3 též adresa pro doručování.
   Účely zpracování Výlučně organizace, vyhodnocení této spotřebitelské soutěže a realizace výher.
   Právní základ pro zpracování Plnění smlouvy
   Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Po dobu nezbytně nutnou k organizaci soutěže a u výherce následně po dobu danou zákonem.
   Příjemci Zadavatel dále předává osobní údaje zejména pořadateli soutěže a dalším subjektům, kteří jsou zpracovateli osobních údajů ve smyslu GDPR, a dalším poskytovatelům, kteří pro správce zajišťují IT, účetní, právní a jiné služby.
   Poučení subjektu údajů Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  12. Soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
  13. Nárok na výhru zaniká v případě, že pořadatel nebo zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.
  14. Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou, anebo výhry, které nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadají ve prospěch zadavatele soutěže.
  15. Zadavatel nebo pořadatel soutěže mají právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
  16. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
  17. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.
  18. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici v sídle pořadatele nebo na www.amundsen.cz.

V Praze 12.12.2019
Pořadatel
Etnetera Motion, s.r.o.
IČO: 02832020
se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika

Pravidlá súťaže pre Slovenskú republiku

„SÚŤAŽ s vodkou AMUNDSEN o 28 skvelých CIEN“ „Nakúp 1 a viac fliaš vodky Amundsen a vyhraj 28 skvelých cien!“

Účelom tohto dokumentu je úprava pravidiel marketingovej súťaže „SÚŤAŽ s vodkou Amundsen o 28 skvelých cien“ (ďalej len „súťaž“).

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

 1. Usporiadateľ a zadávateľ súťaže:
  Usporiadateľom súťaže je Etnetera Motion, s.r.o., IČO: 02832020, so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, spisová zn. C 224167 (ďalej len „usporiadateľ“).
  Zadávateľom súťaže je spoločnosť STOCK Plzeň – Božkov s.r.o., so sídlom Palírenská 641/2, Božkov, 326 00 Plzeň, Česká republika, IČO: 27904636, vedená na Krajskom súde v Plzni, spisová zn.: C 21004 (ďalej len „zadávateľ“).
 2. Doba a miesto konania súťaže:
  Súťaž prebieha v termíne od 13. 12. 2019 00:00:01 hod. do 31. 12. 2019 23:59:59 hod. (ďalej len „doba konania súťaže“), a to výhradne prostredníctvom nákupu na území Slovenskej republiky či v e-shope u obchodníka registrovaného v Slovenskej republike (ďalej len „miesto konania súťaže“).
 3. Účastník súťaže:
  Súťaže sa môže zúčastniť len spotrebiteľ, fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorý splní všetky podmienky zapojenia sa do súťaže (ďalej len „účastník“ či „súťažiaci“).
 4. Účasť súťaže:
  1. Účastník sa do súťaže zapojí tak, že nakúpi v čase konania súťaže jednorazovo (teda na jednu účtenku) minimálne 1 fľašu vodky Amundsen alebo likér Amundsen Fusion (ďalej len „súťažné výrobky“), a to výhradne v mieste konania súťaže, a starostlivo si uschová faktúru, resp. pokladničný doklad (ďalej len „súťažná účtenka“) preukazujúci vykonanie tohto nákupu súťažných výrobkov v čase a mieste konania súťaže (ďalej len „súťažný nákup“).
  2. Originál dokladu o súťažnom nákupe, resp. súťažnú účtenku je vždy nutné uschovať! A to nielen za účelom kontroly účasti v súťaži, ale zároveň na preukázanie uskutočneného súťažného nákupu a prípadne vydanie výhry.
  3. Následne súťažiaci v dobe trvania súťaže vykoná na webovej stránke www.amundsen.cz registráciu do súťaže (ďalej len „súťažná registrácia“), a to tak, že:
   • vyplní do tu umiestneného formulára požadované kontaktné údaje: meno a priezvisko, e-mail
   • zvolí ako krajinu súťaže Slovenskú republiku
   • nahrá fotografiu účtenky zo súťažného nákupu
   • potvrdí súhlas s pravidlami tejto súťaže a zoznámi sa so zásadami o spracovaní svojich osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.
   • odošle formulár
  4. Okamihom vyplnenia súťažnej registrácie do súťaže súťažiaci zistí, či vyhral.
  5. Nákup súťažných výrobkov a odoslanie (resp. doručenie) súťažného formulára musí byť riadne a úplne realizované v riadnom termíne konania súťaže. V prípade, že súťažiaci na www.amundsen.cz nesplní podmienky súťaže, nákupy vykoná skôr alebo neskôr, než je termín konania súťaže, alebo nevykoná platne svoju registráciu, nebude do súťaže zaradený.
  6. Účastníci odoslaním webového formulára s vyplnenými osobnými údajmi výslovne súhlasia s tým, že v prípade ak sa stanú výhercami v súťaži, tak ich meno, priezvisko a mesto trvalého bydliska môže byť po dobu 2 rokov uverejnené na www.amundsen.cz.
  7. Na súťaži sa môže každý účastník zúčastniť opakovane, zakaždým však s novou platnou účtenkou, ktorá dokumentuje nový súťažný nákup spĺňajúci podmienky tejto súťaže.
  8. Jedna účtenka môže byť v súťaži použitá iba raz, bez ohľadu na to, koľko súťažných výrobkov obsahuje, nerozhoduje teda, či súťažná účtenka obsahuje napr. 7 alebo 104 súťažných výrobkov, stále môže byť v súťaži použitá iba raz. Účastníci, ktorí sa budú na súťaži opakovane zúčastňovať s totožnou účtenkou, budú zo súťaže úplne vylúčení.
 5. Určenie výhercov a výhry v súťaži:
  1. Do súťaže je vložených spolu 28 ks výhier:
   6x JBL Go (ďalej len „výhra 1“)
   6x Instax Mini značky Fujifilm (ďalej len „výhra 2“)
   16x Party pack Amundsen zahŕňajúci batoh Amundsen a 3 produkty značky Amundsen (ďalej len „výhra 3“)
  2. Výherca môže za dobu konania súťaže vyhrať najviac jednu z výhier.
  3. Výhercovia v súťaži budú určení nasledujúcim spôsobom:
   • Výhra 1, výhra 2, výhra 3: Pre túto súťaž je určená mechanika tzv. šťastnej chvíľky. Šťastnú chvíľku predstavuje okamih, v ktorom môže súťažiaci získať nárok na výhru, ak svoju registráciu urobí v čase trvania šťastnej chvíľky (ďalej len „šťastná chvíľka“).
   • Po dobu trvania súťaže je usporiadateľom určených spolu 28 šťastných chvíľok, kedy každá jedna šťastná chvíľka určuje jedného výhercu a jednu výhru.
   • Zoznam šťastných chvíľok s uvedením ich času a príslušnej výhry je vopred určený usporiadateľom a je u neho uchovávaný so všetkou dôvernosťou.
  4. Po doručení súťažnej registrácie súťažiaceho na webe www.amundsen.cz bude súťažiacemu automaticky zobrazená správa s potvrdením výhry a informáciou, o akú výhru ide alebo informáciou, že účasť súťažiaceho nebola výherná.
  5. O výhercovi rozhoduje vždy čas doručenia súťažnej registrácie do systému webového rozhrania usporiadateľa súťaže.
  6. Pre účely registrácie systému webového rozhrania je určujúci čas, ktorým sa riadi server webového portálu na webe www.amundsen.cz.
  7. Pokiaľ nebude v šťastnej chvíľke vybraný výherca, resp. žiadny súťažiaci sa nezaregistruje v konkrétnej šťastnej chvíľke, bude pre výhru vybraný súťažiaci, ktorý svoju registráciu odoslal, resp. jeho registrácia bola doručená v najbližšom možnom termíne po skončení šťastnej chvíľky.
  8. Všetky šťastné chvíľky sú stanovené vo formáte napr. 11 (hodina): 11 (minúta): 11 (sekunda).
  9. Výherca bude kontaktovaný usporiadateľom prostredníctvom uvedeného e-mailu, a v prípade výhry 1, výhry 2 a výhry 3 bude požiadaný o oznámenie doručovacej adresy za účelom doručenia výhry.
  10. V prípade, že výhercovi nebude možné výhru prideliť, oznámiť či doručiť (napr. z dôvodu neexistujúcej e-mailovej adresy, adresát sa odsťahoval, adresát neznámy a pod.), či si výherca danú výhru v lehote stanovenej prevádzkovateľom poštových služieb nevyzdvihne, stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech zadávateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju užiť podľa svojho uváženia.
 6. Všeobecné ustanovenia:
  1. Účasťou na súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s jej pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
  2. Pre súťažiacich bude v čase trvania súťaže k dispozícii e-mailová adresa info@amundsen.vodka, ktorá bude v prevádzke v čase konania súťaže vždy vo všedný deň od 9.00 do 16.00 hod.
  3. Súťažné účtenky starostlivo uschovajte na účely overenia vykonania súťažného nákupu! Bez platnej účtenky nebude výhra odovzdaná.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si originály (overené kópie) všetkých súťažných účteniek súťažiacich, s ktorými sa do súťaže prihlásili, a to od všetkých súťažiacich, najmä potom od súťažiacich, u ktorých majú podozrenie na podvodné či nekalé konanie. Účastník súťaže je povinný na výzvu usporiadateľa predložiť originál (overenú kópiu) každej účtenky zo súťažného nákupu, s ktorou sa zapojil do súťaže. Pokiaľ účastník nepredloží doklad/doklady o uskutočnení súťažného nákupu spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, bude zo súťaže bez ďalšieho vyradený.
  5. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v súťaži. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za doručenie výhier.
  6. Usporiadateľ ani zadávateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry výhercovi.
  7. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení. Za chyby a reklamácie spojené s užívaním výhry nenesie usporiadateľ ani zadávateľ súťaže žiadnu zodpovednosť. Výhru nie je možné reklamovať. Nie je prípustné ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Prípadné reklamácie je súťažiaci povinný uplatňovať priamo u dodávateľa výhry. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
  8. Z účasti na súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k zadávateľovi, usporiadateľovi alebo k agentúram povereným zaistením tejto súťaže alebo spoločnostiam, ktoré sa na nej zúčastňujú iným spôsobom, a ďalej príbuzní vyššie uvedených osôb v rade priamom, ich súrodenci a manželia. Z účasti na súťaži sú tiež vylúčení tí, ktorí zakúpený tovar zo súťažného nákupu vrátia, s výnimkou chybného tovaru, ktorý bude vymenený za tovar bezchybný.
  9. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, že takáto osoba splní niektoré podmienky na získanie výhry, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa výhercom a nemá nárok na výhru. Výhra v takom prípade prepadá usporiadateľovi alebo zadávateľovi súťaže, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo zadávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
  10. V prípade výhry dáva výherca zadávateľovi a usporiadateľovi svoj súhlas (dovolenie) podľa ust. § 12 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na bezplatné použitie jeho mena a priezviska v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa a/alebo zadávateľa v súvislosti s touto súťažou a v súvislosti s propagovaním výrobkov a služieb zadávateľa. Výherca v rozsahu svojho súhlasu podľa predchádzajúcej vety súhlasí aj s tým, aby usporiadateľ a/alebo zadávateľ vyhotovili a použili jeho podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy z odovzdávania výhry. Tento súhlas výherca udeľuje na dobu 2 rokov od skončenia súťaže. Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu podmienok sa nemožno zúčastniť súťaže.
  11. Zadávateľ súťaže ako prevádzkovateľ osobných údajov (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje účastníka súťaže, ktoré tento poskytol v priebehu súťaže, pričom právnym základom je plnenie zmluvy, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“):
   Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa STOCK Plzeň – Božkov s.r.o., Palírenská 641/2, 326 00 Plzeň – Božkov, Česká republika, IČO: 27904636, spisová značka C 21004, vedená na Krajskom súde v Plzni, kontaktný e-mail: stock@stock.cz
   Rozsah spracovávaných údajov Meno, priezvisko, vek, elektronický kontakt, v prípade výhry 1, výhry 2 alebo výhry 3 tiež adresa na doručovanie.
   Účely spracovávania Výlučne organizácia, vyhodnotenie tejto spotrebiteľskej súťaže a realizácia výhier.
   Právny základ pre spracovanie Plnenie zmluvy
   Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené Po dobu nevyhnutne nutnú na organizáciu súťaže a u výhercu následne po dobu danú zákonom.
   Príjemcovia Zadávateľ ďalej poskytuje osobné údaje najmä usporiadateľovi súťaže a ďalším subjektom, ktoré sú spracovateľmi osobných údajov v zmysle GDPR, a ďalším poskytovateľom, ktorí pre prevádzkovateľa zabezpečujú IT, účtovné, právne a iné služby.
   Poučenie subjektu údajov Máte právo na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania. Máte právo na prenosnosť údajov. Práva je možné uplatniť listom, telefonicky aj e-mailom na kontaktoch uvedených vyššie. Máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.
  12. Súťažiaci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany zadávateľa alebo usporiadateľa, než sú tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže.
  13. Nárok na výhru zaniká v prípade, že usporiadateľ alebo obstarávateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry. Výhry ani účasť v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou.
  14. Výhry, ktoré si výhercovia neuplatnia, nevyzdvihnú, alebo výhry, ktoré nebolo možné v rámci súťaže rozdeliť či prideliť konkrétnemu výhercovi, prepadajú v prospech zadávateľa súťaže.
  15. Zadávateľ alebo usporiadateľ súťaže majú právo výsledného posúdenia splnenia stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
  16. V prípade rozporu ustanovení týchto pravidiel a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a tiež nejasností týkajúcich sa výkladu pravidiel alebo propagačných materiálov sa budú prednostne aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel.
  17. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne vo forme dodatku.
  18. Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii v sídle usporiadateľa alebo na www.amundsen.cz .

V Prahe 12. 12. 2019
Usporiadateľ
Etnetera Motion, s.r.o.
IČO: 02832020
so sídlom Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Česká republika

Zobrazit více